Delaminering af solpaneler - en reel trussel for rentabiliteten i solprojekter?

Kategorier: 2013 17 Apr 2013
Delaminering af solpaneler

Momentum Gruppen er involveret i en sag omkring delaminering (misfarvning) af solpaneler i en tysk solpark. Solparken er fra 2010 og er meget velkørende – faktisk har solpanelerne ligget 20 % over budgettet i gennemsnit.

For et år siden begyndte en delaminering på nogle af panelerne. Det har siden vist sig at delaminationsproblemet primært forekommer i nogle specifikke fabrikationsserier. På nuværende tidspunkt, efter lidt over 3 års produktion, er der ikke entydige tegn på, at solcellerne producerer ringere, da den samlede park producerer godt. Men er det en falsk tryghed?

Bekymringen går på om den forventede levetid på mindst 20 år holder. Hvis ikke, så bliver rentabiliteten i sol projektet sat på en alvorlig prøve. Det er ligeledes uklart, om det kan forventes, at effekten falder mærkbart i de paneler, hvor delaminationen er tydelig.

Noget tyder på, at det er sjusket arbejde fra samlefabrikkerne i Kina, fra de år hvor det gik virkeligt stærkt med levering af solpaneler til hele verden.

Endvidere har kvalitetskontrollen været for ringe. På mange af solpanelerne kan man se håndaftryk under coverglasset – i sig selv en katastrofe som burde være opdaget ved simpel kontrol.

Som det fremgår af figuren til højre, består et solpanel, foruden af solceller, af flere lag. I processen med at samle panelerne, er det tydeligt, at dette i nogle tilfælde er sket manuelt og i meget dårlig kvalitet.

Rent teknisk betyder det, at der er trængt luft/fugt ind imellem lagene, som burde være hermetisk tæt.

Symptomerne på de utætte lag ses i form af store, hvide mærker (misfarvning/delamineringer) som med tiden er blevet større og mere udbredt på de omtalte fabrikationsserier.

Konkret har Momentum Gruppen søgt bistand hos et analyseinstitut, som kvalitetstester solpaneler. Analyseinstituttet vil køre en 1000 timers test for at afsløre, om de berørte paneler allerede nu er så ringe, at de ikke lever op til type-kravene og dermed skal udskiftes.

Da det ofte er flere tusinde solpaneler, som er involveret i solparker på +1 MW, er det ikke nogen lille opgave. Momentum Gruppen har derfor i første omgang igangsat en stikprøvekontrol af nederste række ud af 3 i hele solparken, og identificeret 3 fabrikationsserier som forvolder problemer. Stikprøvekontrollens formål er at få et indblik i omfanget af delamineringen. Herefter skal et eksemplar af de defekte fabrikationsserier igennem den føromtalte 1000 timers test. Først her kender man omfanget af problemet, samt hvilke handlinger som herefter er påkrævet.

I værste fald kan delamineringen betyde udskiftning af hundredevis af solpaneler langt før forventet, med heraf forringelse af det forventede afkast.

I bedste fald drejer det sig kun om nogle få paneler, som kan udskiftes ad hoc, efterhånden som ydeevnen falder. Et solpanel tilsvarende de fabrikationsserier, som evt. skal udskiftes, kan i dag anskaffes for ca. EUR 110 per panel, og så får man garantien med.

Det gik stærkt, også for stærkt, i Kina på det tidspunkt hvor panelerne er produceret.
I følge en analyse fortaget af Eternal Sun B. V. er delaminering den ene ud af deres 3 mest observerede kvalitetsproblemer for solanlæg (kilde: http://www.eternalsun.com/news/top-3-quality-issues-in-solar-panels/).  

Det er derfor vigtigt, at panelerne overvåges grundigt, og at der gribes rettidigt ind, hvis og såfremt der bør rettes henvendelse til leverandøren eller producenten.

For danske investorer med investeringer i solanlæg i udlandet, er det derfor vigtigt, at der spørges ind til den aktuelle kvalitet af solpanelerne. Som administrator for investorer i Danmark, er det en naturlig del af vores administration at sikre, at aktiverne fungerer optimalt.

For yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til direktør Kim Madsen på +45 46 33 70 10 eller på kim@momentum-gruppen.com.