Momentum nr. 1 i K/S Markedsanalyse fra 360 Wealth

Kategorier: 2013 17 Apr 2013
Momentum netop kåret som nr. 1 indenfor Private Placement i vindmøller.

I en K/S markedsanalyse for 2013, udført af 360 Wealth, er Momentum netop kåret som nr. 1 indenfor Private Placement i vindmøller.
Der blev i Danmark i alt gennemført 11 transaktioner i 2012 hvoraf Momentum gennemførte de 6 – svarende til 55 % af handlerne.

Resultatet af analysen fra 360 Wealth, fra hvem der er givet tilladelse til offentliggørelse, kan læses her:

Analysen fokuserer primært på K/S markedet for investering i solanlæg, vindmøller og ejendomme.

I rapporten fremgår det at Momentum rangerer som nummer 2 i Danmark, i en tilfredshedsanalyse over de bedste K/S udbydere.

Momentum er tilfreds med placeringen i analysen, især taget i betragtning af at K/S markedet ikke er det segment Momentum arbejder mest i. Snarrer henvender Momentum sig primært til danske og internationale investorer som ønsker at erhverve én eller flere vindmøller ad gangen, hvor K/S markedet traditionelt henvender sig til 10 personer som investerer sammen.

Momentum henvender sig således primært til velhavende danske- og udenlandske investorer, virksomheder, kapitalfonde, udenlandske elselskaber, forsikringsselskaber m.m. Der formidles dog også vindmøller og solprojekter til investorer som ønsker at købe en mindre andel, eller som ønsker at gå sammen med andre om at investere.

Momentum samarbejder med en række større danske banker omkring evaluering og salg af vindmøller og porteføljer, og har ved flere lejligheder assisteret Staten (Finansiel Stabilitet) med rådgivning omkring vindmølleprojekter.

Det er derfor vigtigere for Momentum at blive fremhævet som førende i segmentet for Private Placement, snarere end K/S segmentet, uden på nogen måde at se ned på dette.

Momentum har kontinuerligt fokuseret sin forretning imod varetagelse af store, langvarige og ofte komplekse transaktioner. Transaktioner hvor kontraparten møder op med de bedste rådgivere indenfor due diligence.

Der er 8 højtuddannede medarbejdere beskæftiget i Momentum, i Danmark. Alle med en økonomisk, juridisk eller teknisk baggrund. Derudover er der i Momentum’s datterselskab i Tyskland – Momentum Windtechnik – tilknyttet 10 medarbejdere, primært med ingeniørmæssig eller anden teknisk baggrund.

Momentum har således arbejdet særdeles målrettet på at komme ind i segmentet med Private Placement. Med en igangværende ordreportefølje med aktiver til en værdi af +150 millioner €, er dette nu lykkedes.
 
I øjeblikket (april 2013) har Momentum forhandlinger om salg af vindmølleparker i Tyskland og Sverige med en række, efter danske forhold, store udenlandske virksomheder. Der forhandles bl.a. med et af Kinas største energiselskaber, tyske kapitalfonde og schweiziske energi- og forsikringsselskaber.

Store finansielle og institutionelle investorer stiller selvsagt krav til evnen til at levere information og dokumentation, og til at gennemføre langstrakte og komplekse forhandlinger.

I analysen fra 360 Wealth udtrykker 70 % af de adspurgte at de er tilfredse, eller meget tilfredse, med Momentum. Målet for Momentum er at dette tal stiger til mere end 90 %.

Som administrator for mere end 200 investorer er Momentum ubetinget ét af de største, uafhængige, selskaber i Danmark inden for administration af vindmøller. Der administreres i dag aktiver for over 1,2 mia. DKK, et tal der stiger støt.

Antallet af adspurgte i 360 Wealth’s undersøgelse har stor indflydelse på resultaterne i den. Da oplysningerne om Momentum’s kunder er fortrolige, og således ikke offentligt tilgængelige, vides det ikke hvor mange af Momentum’s kunder som er adspurgt i analysen.

Momentum’s egne analyser viser en højere tilfredshedskvotient blandt vores kunder, end hvad 360 Wealth’s analyse viser - hvilket Momentum tillader sig at gå ud fra. 

Momentum tager selvfølgelig 360 Wealth’s resultater til efterretning og vil gøre sig endnu mere umage fremover. En 2. plads er, isoleret set, flot - bare ikke hvis man vil være nr. 1. 

Er der spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte direktør Kim Madsen på +45 46 33 70 10 eller på e-mail kim@momentum-gruppen.com.