Strømpriser for tyske vindmøller – beskrivelse af gældende bonusordninger

Kategorier: 2013 30 Sep 2013
Strømpriser for tyske vindmøller

Ejere af vindmøller i Tyskland har de sidste par år haft mulighed for at øge deres indtjening via
forskellige bonusordninger.  I Momentum har vi fra starten af fokuseret på at udnytte disse ordninger optimalt på vores kunders vegne, for både rettidighed, volumen og markedskendskab kan have en stor indvirkning på mølleejerens slutresultat. Her følger en gennemgang af de forskellige ordninger:

 

Fast afregningspris
I Tyskland sikrer den tyske lov for vedvarende energi (EEG) en fast, subsidieret afregningspris i op til 20 år. Satsen er bestemt af idriftsættelsesåret og følger møllen i op til 20 år. Eksempelvis får en vindmølle opsat i 2003 en fast pris for den producerede strøm på 8,9 ct/kWh, mens en vindmølle, der er idriftsat i 2009, modtager en fast pris på 8,0 ct/kWh. I 2009 blev prisen igen sat op, så møller opsat i 2010 modtager 9,2 ct/kWh, hvilket blev gjort for at sætte gang i opstilling af flere nye vindmøller.

 

SDL-bonus
I 2010 introducerede man via EEG 2009 den såkaldte Systemdienstleistungsbonus (systemtjenestebonus – i daglig tale: SDL-bonus), hvis formål er at forbedre netstabiliteten. For møller sat op efter 2009 er det et lovkrav, at møllen lever op til specifikationerne. For dette gives en bonus på 0,5 ct/kWh i op til 20 år.

Vindmøller sat i drift i perioden 2002-2008 kan opnå en bonus i fem år på 0,7 ct/ kWh.

For at kvalificere møllen til bonussen, kræver det dog en markant investering og det er ikke alle mølletyper, som det har kunnet betale sig for.

 

Direktvermarktung (DV)
Siden 1. januar 2012 og indtil videre frem til 31. december 2015 har det via "Direktvermarktung" (direkte salg af strøm) været muligt for vindmølleejerne at få et ekstra tillæg til den faste afregningspris og en evt. SDL bonus. Ordningen er reguleret i EEG 2012 og baggrunden var et ønske om at liberalisere markedet for handel af strøm fra vedvarende energikilder. På daværende tidspunkt var der 4 store virksomheder, der fungerede som balanceansvarlige for det tyske elnet. De 4 balanceansvarlige modtog en præmie på 1,2 cent/kWh fra staten for håndteringen, men med åbningen for nye aktører blev det muligt at dele denne præmie med vindmølleejerne. I årene 2013-2015 skulle præmien udfases trinvist, indtil man i 2016 skulle fastsætte den fremtidige ordning.

Der er og har været stor konkurrence på DV, og udfordringen har været at få det højest mulige udbytte med den mindst mulige risiko.

I Momentum har vi brugt mange ressourcer på at sikre denne kombination på vores kunders vegne. I 2012 kunne vi skaffe vores kunder et samlet beløb på ca. 6 mio. kr i merindtægt via DV, hvilket svarer til ca. 6 % af møllernes omsætning.

Se eksempel i illustrationen for, hvordan sammensætningen af indtægter fra fastpris og bonus så ud i 2012 for en vindmølle fra 2003, der producerer 3.500.000 kWt på årsbasis.

 

Direktvermarktung og fjernstyringsbonus
I slutningen af 2012, hvor myndighederne kunne konstatere, at ca. 75 % var med i DV-ordningen, besluttede man fra myndighedernes side at koble bonussen sammen med muligheden for at kunne fjernstyre møllen, hvilket igen var et tiltag for at sikre netstabiliteten.

For mange møller i MW-klassen har det kunne betale sig. Dvs. at investeringen i  den nødvendig opgradering er lavere end den forventede merindtægt. For mange mindre møller har det dog vist sig at være en dårlig business case, men disse møller får fortsat basisbonussen fra DV.

På sigt vil DV-ordningen gøre det muligt, at sælge sin strøm på markedspris på månedsbasis, hvis denne overstiger den faste pris. Intet tyder på at dette vil ske lige foreløbig, men muligheden er der med indførelsen af DV, og den er værd at holde øje med. Det gør vi for vores kunder via elbørsen i Leipzig og Nordpool.

 

Repowering-bonus
Endelig er der i den tyske EEG en regulering for repowering af ældre møller, som kan udløse en bonus for de nye møller. Dette incitament er skabt for at få færre men større og mere effektive vindmøller installeret.

Bonussen udgør 0,5 ct/kWh, som lægges oven i den faste afregningspris i op til 20 år, men er afhængig af en række kriterier, der skal være opfyldt i repowering-processen. Bla. skal de eksisterende møller være mere end 10 år gamle og man skal fordoble den installerede kapacitet fra de gamle til de nye møller.

Er du i tvivl, om du får det optimale ud af det tyske afregningssystem, så lad os tage et kig på dit projekt og identificere eventuelle forbedringsmuligheder.

Kontakt gerne Kristian Månsson på +45 46 33 70 41 eller på kristian@momentum-gruppen.com.