Momentum investerer i svensk offshore vindpark med henblik på repowering

Kategorier: 2014 05 Dec 2014
Offshore investering

Efter mere end 2 års forarbejde, har Momentum netop erhvervet Vindpark Bockstigen ved Gotland, bestående af 5 styk Wind World vindmøller på i alt 2.75 MW. Møllerne har 41 meters navhøjde og en rotordiameter på 37 meter. Møllerne er opstillet i 1998 og er verdens 3. første offshore vindpark.

Investeringen er Momentums første inden for offshore. Tanken er at drive vindmølleparken i nogle år og herefter foretage en repowering af vindmøllerne.  Det vurderes, at der er potentiale til at opstille eksempelvis 12 styk Vestas V117-3.3 MW med en samlet installeret kapacitet på 39.6 MW, hvilket bringer projektets værdi op i nærheden af 100 MEUR.

Direktør Kim Madsen udtaler: ”Udover at vi ser et stort forretningsmæssigt potentiale i investeringen, så giver det samtidigt Momentum en unik mulighed for at beskæftige sig med, og få erfaringer med, offshore, som ellers er forbeholdt de helt store aktører i branchen. I første omgang stræber vi efter at opnå byggetilladelse til at opstille mindst 39,6 MW, og så må vi se om vi skal inddrage en eller flere partnere til næste fase eller om vi skal foretage helt eller delvist exit. Under alle omstændigheder forventer vi at få en dyb indsigt i et af de mest interessante markeder inden for vindmøller, nemlig offshore markedet.”

Ønsker du at vide mere om ovenstående, er du velkommen til at kontakte direktør Kim Madsen på 46 33 70 10 eller på kim@momentum-gruppen.com.