Momentum Gruppen A/S lancerer nyt selskab - Momentum Power Trading©

Kategorier: 2016 09 Dec 2016
Momentum Power Trading

Momentum Gruppen A/S i Roskilde har etableret søsterselskabet, Momentum Power Trading ApS, med henblik på at optimere elprisen for ejere af vindmøller og solanlæg i Danmark, Tyskland og Sverige- og snart også Frankrig. I første omgang er selskabet ved at skaffe ejere af vindmøller og solanlæg i Tyskland store besparelser på håndtering af elsalg (i Tyskland kendt som Direktvermarktung), og de første næsten 150 MW er i hus på kun få dage.

De lave elpriser har i lang tid givet ejerne af vindmøller grå hår i hovedet. ”Set i lyset af, at Momentum Gruppen A/S allerede er blandt de bedste inden for optimering af vindmølleprojekter og solparker, ved bl.a. at reducere projekternes omkostninger, er det et naturligt skridt også at kigge på en optimering af elpriserne for vores kunder og dermed øge deres afkast”, udtaler CEO Kim Madsen fra Momentum Gruppen A/S og fortsætter: ”Vi må ikke lade os lulle i søvn – vi skal vedblive at udfordre os selv og vende hver en sten med henblik på at optimere ejernes afkast. Vi henter dagligt i tusindevis af kroner til vores investorer ved kontinuerligt at se på, om tingene ikke kan gøres på en anden og bedre måde for kunden. Det være sig vedrørende serviceaftaler, forsikringer, driftsaftaler, reservedele, tekniske- og juridiske optimeringer m.v., og således nu også elpriser”.

Momentum Power Trading er ikke en konkurrent til de etablerede spillere på elmarkedet, da det ikke er et elselskab. Det er et uafhængigt managementselskab, som gør brug af sin adgang til volumen af MW samt indsigt i markedet til at skaffe ejerne bedre priser, end dem de selv ville være i stand til. Ved at ansætte personale med dyb indsigt i elmarkedet, og med det eneste formål at koncentrere sig om udviklingen på elprismarkederne, er det forventningen, at de kan gøre det bedre end, hvis man bare lader stå til.

Momentum har kunder, for hvem 1 øre/kWt ekstra vil betyde over 1,3 mio. DKK i yderligere indtægt om året. Det er også værd at samle op, mildest talt.

Selskabet fungerer uafhængigt af Momentum Gruppen A/S, og har eget personale med erfaring inden for elmarkedet. De vil på daglig basis overvåge markedet og støtte kunderne i deres beslutninger, herunder udsende rapporter og anbefalinger baseret på den viden, de kan skaffe.

Det er ofte svært for ejerne af en enkelt vindmølle, solprojekt eller vindmøllepark at skaffe de bedste priser på håndtering af den strøm, der produceres. Det virker dybt kompliceret og uigennemskueligt, særligt for ejere med aktiver i andre lande. Det kan være svært at vurdere, hvorvidt prisen er den ”rigtige” eller ej. Samtidigt er flere og flere ejere afhængige af udviklingen på el spotmarkedet, efterhånden som deres møller og solanlæg løber ud af støtteordninger med fastprisaftaler. Det skaber kolossale udfordringer for ejerne.

Momentum Power Trading har valgt at tage denne udfordring op og er klar med et set-up, som kan hjælpe de tusindevis af ejere, der ellers vil være overladt til sig selv, eller til en administrator, som ikke arbejder i detaljen, sådan som vi gør.

Ejerne har således direkte adgang til en dansk samarbejdspartner, som man kan kommunikere med om ens eget konkrete projekt.

”Momentum Power Trading har på få dage fået accepter som nærmer sig 150 MW. Konceptet er således, allerede inden det er rullet rigtigt ud, en kæmpe succes.

Vi er meget glade for, og stolte af, at vores kunder viser os denne tillid og bakker os op, når vi kommer med et initiativ af denne kaliber.

Vi håber at komme i kontakt med mange andre ejere af vindmøller og solanlæg, som gerne vil have kigget deres elprisaftale igennem.

Vi ved, at der ligger mange penge og venter på ejerne, og vi ved, at vi kan gøre en positiv forskel” slutter CEO Kim Madsen.

Er du interesseret i at høre mere så kontakt venligst CEO Kim Madsen på 46 33 70 12 eller på kim@momentum-gruppen.com.